spss-anket-analizi-hizmeti

Spss Anket Analizi Hizmeti

Spss Anket Analizi Spss anket analizi hizmeti özellikle üniversite öğrencileri tarafından talep edilen bir hizmettir. Akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistik programı olan Spss programı, anket çalışmalarında en çok talep edilen program özelliğini korumaktadır. Ülkemizde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarında öğrencilerimiz tarafından kullanılan ancak tam olarak anlaşılmadığı görülmektedir. Öğrencilerin istatistik bilgi düzeyleri yeterli olmadığından dolayı…

2024 En Uygun Spss Analiz Ücretleri

Spss Analiz Ücretleri Akademik çalışmalarda, şirket araştırmalarında spss analizi, ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle SPSS analizini yüksek lisans, doktora, makale çalışmalarında kullanılmaktadır. SPSS analiz ücretleri bu alanlarda yer alan çalışmalara dahil olacak analiz türlerine göre değişmektedir. SPSS analiz ücretleri saptanmadan önce birtakım gereklilikler bulunmaktadır. SPSS analizi yaptırmak istiyorum diye başvuran ilgililer gerekli bilgileri bizlere…

SPSS Program Menüleri

Burada çalışma esnasında yaygın bir şekilde kullanılan menülerin kısaca açıklanması sağlanacaktır. Spss program menülerinin temeli sağlandığında veri işleme, veri düzenleme ve analiz kısımlarında oldukça işimize yarayacaktır. File Menüsü File menüsü spss programında resimde ki gibidir. Bu kısımda yer alan elementler şu şekilde özetlenebilir; New: Yeni Spss dosyasını oluşturma. New/Data: Yeni veri dosyası. New/Output: Yeni çıktı…

Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi

Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi Bir  ölçeğin güvenilirliği ölçmede yer alacak sonuçlarım tesadüfi hatalardan yoksun kalmasıdır yani tesadüfi hatadan ne kadar arınık bir düzeyde yer aldığını gösterir. Ölçek güvenirliği iki şekilde test edilir; test- tekrar test güvenirliği iç tutarlılık. Örnekleme iki farklı şekilde ölçeceğim uygulanmasından sonra elde edilecek olan 2 puan arasındaki korelasyon değeridir.  Buradan elde edilen…

Anket Soru Örnekleri

Anket Soru Örnekleri Sayfamızda yer alan anket soru örnekleri yabancı çalışmalardan elde edilmiştir. Ülkemize göre ölçeklerde uyarlama yapılmamıştır. Bu anket soruları yalnızca örnek konumundadır. Online Alışverişte Tüketici Davranışları  Akademik Kariyer Seçimi İngilizce Dil Öğrenme Cep Telefonu Sektöründe Tüketici Temelli Marka Değeri

Mülakat Nedir?

Mülakat, sözlü iletişim aracılığı ile iki ya da daha kişilerle oluşan belirli bir hedefe ulaşabilme amacıyla yapılan görüşmeler bütününden oluşmaktadır. Araştırmanın amacına yönelik hazırlanan soruların yapılması aşamasında da mülakat tekniği uygulanabilmektedir. Mülakat, araştırma amacı, mülakata katılacak olan kişi sayısı ve mülakat kurallarına göre farklılık göstermektedir. Mülakatın avantajları şu şekildedir; Konu hakkında ayrıntılara sahip olunabilir, Araştırmacı…

Gözlem, Gözlem Türleri Nedir?

Gözlem, araştırılması gerekilen bulgu ya da toplanacak verilerin ortamında, araştırmacının dışarıdan gözlemlemeye dayanan faaliyetlerinin sonuçlarını yansıtmaktadır. Gözlemin en önemli özelliği, verilerin ortamında yapılmasıdır. Gözleme örnek olarak; araç trafik düzenlemesi olabilir. Araştırmacı bölgede verileri toplayarak olayları dışarıdan kaydetme faaliyetinde bulunur. Gözlem de iki farklı temel boyut bulunmaktadır; Gözlem esnasında doğal ya da yapay ortamın bulunması, Araştırma…

Anket Formu Hazırlama

Araştırmayı yapan kişi anket formu hazırlama da ihtiyacı olan bilgilere ulaşabilmek amacıyla uygun soruların olduğu buna anket formu düzeninde bir form oluşturarak ilgili kaynağa ulaştırılır ve verilen cevaplar doğrultusunda veriler elde edilir.  Anket formu hazırlama sorulardan oluşmaktadır.  Anket formu kişilere ya da firmalara ulaştırılır.  Örneğin; hastalara yönelik anket soruları yalnızca hastalardan oluşmakta, Sınıf öğretmenlerine yapılacak…

Ölçek Nedir ve Ölçek Türleri

Ölçek Nedir Ölçek ölçme faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için kullanılması gereken araçlar bütününe ölçek adı verilir. İstatistikte kullanılan veriler sayı ile ifade edilmesi gerekmektedir. Bu sayıların nasıl ifade edileceği ölçme kavramı ile belirlenir. Ölçek Türleri 1. Nominal (Sınıflama- Kategorik) Ölçek: Birimlerin nitel özellikleri sınıf ya da kategorileri ayran en zayıf ölçek türüdür. Bu ölçek türünde demografik…

Hipotez Nedir?

Hipotez, problemlerin yanıtlanmasına yönelik aranacak sorular ya da ana kütlenin araştırma bitimine kadar geçici düşünülen varsayımlar şeklinde tanımlanabilir.  Ortaya konulan problemin yanıtı aranır. Literatür taraması yapım aşamasında sonra elde edilen bilgiler ve inandığı olgular ışığında hipotezleri oluşturulmaktadır.  Kaynak araştırması öncede hipotezler oluşturulabilmektedir.  Oluşturulan bu hipotezler elde edilen bilgiler ışığında en son halini alacaktır. Buna yönelik bu…