İntihal oranı, akademik kariyer hedeflerine ulaşmada en önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle özgün yazı biçimine dikkat edilmesi, yardımcı kaynaklardan intihale girecek şekilde yazılmaması gerekir. Böylelikle belirtilen oranların altında kalan çalışmalar da bu aşamada sorun kalkmaktadır.

Yüksek lisans, lisans bitirme, doktora ve makale çalışmalarında intihal oranına oldukça dikkat edilmektedir. İntihal oranı;

  • Tezli yüksek lisanslarda; %20 ve altı (YÖK sınırlaması)
  • Tezsiz yüksek lisanslarda; %30-35 ve altı (YÖK sınırlaması)
  • Doktora tezlerinde; %9 ve altı (YÖK sınırlaması)
  • Makale çalışmalarında; %20 ya da %30 altı (Yayınlanacak olan dergilere göre) olmaktadır.

Bu oranlar üniversitelerin kendi kurallarına göre farklılık gösterse de genel hatlarla bu şekilde sınırlandırma yapılmaktadır. Bu nedenle öncelik olarak intihal oranının tam olarak tespitinin sağlanması gerekmektedir.

intihal_raporu
intihal_raporu_1

Turniten raporu, YÖK’ün üniversitelerde kullanılmasını talep ettiği programdır. Bu nedenle ülkemizde en yaygın kullanılan ve en iyi rapor programlarından birisi olmaktadır. Birçok rapor programlarına göre daha fazla altyapıya sahip olmasından dolayı tercih edilmektedir. Turniten raporunda çıkan sonuca göre intihal düşürümü yapılıp yapılmayacağına karar verilmektedir. Turniten raporu çıkartmak isterseniz eğer firmamızın fiyat skalası şu şekildedir;

  • 49 sayfa ve altı çalışmalarda; 90 TL
  • 50-79 sayfa; 130 TL
  • 80 üstü sayfa çalışmalarda; 160 TL

Turniten raporu çıkarıldıktan sonra talep edilen intihal düşürme oranı fiyatlarında farklılık meydana gelmektedir. Bu farklılıklar;

  • Akademik derece
  • Talep edilen teslim tarihi
  • Alan farklılığı

Bu farklılıklara göre ortaya çıkan %’lik oran ile düşürülmesi istenilen oran ve sayfa sayısı bazında sizlere fiyat iletilmektedir. Yalnızca sizin alanınızda olan uzmanlarımıza yönlendirilme yapılmaktadır. Alan dışında kalan uzmanlarımıza çalışmalar iletilmemektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için bizleri arayabilir ya da form doldurabilirsiniz.