Spss anket analizi hizmeti özellikle üniversite öğrencileri tarafından talep edilen bir hizmettir. Akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistik programı olan Spss programı, anket çalışmalarında en çok talep edilen program özelliğini korumaktadır. Ülkemizde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarında öğrencilerimiz tarafından kullanılan ancak tam olarak anlaşılmadığı görülmektedir.

Öğrencilerin istatistik bilgi düzeyleri yeterli olmadığından dolayı Spss programında da hata yapmalarına sebep olmaktadır. Özellikle ezber zihniyet üzerinden yapılan ve bizlere en çok gelen “youtube üzerinden izlenilen videolar ile yapmaya çalıştım ancak hatalı spss analizi yapmışım onay görmedi.” konuşmaları sıklıkla gelmektedir. Unutmayın ki her anketin analiz biçimleri farklı olabilmektedir. Yapılan analiz doğru dahi olsa bu analizi raporlamak ve akademik dil düzeyinde yorumlamak çok önemlidir. Bu sebeple uzman kişiler tarafından analiz yapılması oldukça gereklidir.

 • Tezlerinizde Yer Alacak Anket Analizinizi Biz Yapalım

Anket Sonuçları Hesaplama Programları

Uygulaması tamamlanan anketlerin en zor aşamasından biridir sonuçların hesaplanması. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kullanılan programlardan ve nasıl uygulanacağından bir haberdir. Bu sebeple nereden nasıl başlayacakları konusunda danışman hocaları tarafından bilgi verilmektedir.

 • SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
 • AMOS (Analysis of Moment Structures)
 • LISREL (LinearStructuralRelations)
 • STATA

Yukarıda saydığımız bu programlar oldukça yaygın olarak günümüzde kullanılmaktadır. Özellikle klinik psikolojilerinde Yapısal eşitlik modellemesi uygulamalarında Amos programı sıklıkla kullanılmaktadır. Stata programı ülkemizde yaygın olarak kullanılmaya henüz başlamamıştır. Bu programa yönelik eğitimlerinde sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu sebeple Spss programı oldukça yaygın olarak kullanılan bir istatistik programı olmuştur.

Spss Anket Analizi Öncesinde Yapılması Gerekenler

Öğrencilerimizin akademik çalışma yürütmüş olduğu çalışmanın konusuna yönelik anket sorularının hazırlaması gerekmektedir. Bu aşamada çalışmanın amacına yönelik ölçekler ya da sorular belirlenir. Özellikle likert tipli ölçek ve likert tipli sorular kavramlarının doğru şekilde bilmeleri gerekmektedir. Böylelikle anket soruları oluşturmada hata yapmadan gerekli yerlere ulaştırmış olacaklardır.

Anket sorusu hazırlama aşamasında yardıma ihtiyacınız olması durumunda bizler bu konuda sizlere yardımcı olmaktayız. Çalışmanızda araştırma soruları ya da hipotez ile çalışma konusuna uygun olarak anket sorusunu hazırlamaktayız. Bu aşamadan sonra sizlerin uygulaması gereken tek faaliyet gerekli yerlere ulaştırmak olacaktır. Anket sorusu tasarlama hizmet ücretimiz 150 tl-400 tl arasında değişmektedir. Detaylı bilgi için bizleri arayabilir ya da talep kısmından yazabilirsiniz.

Anket sorularını öğrenciler çoğunlukla artık Google form ya da monkey survey araçları üzerinden tasarlayıp online olarak gerekli kişilere ulaştırmaktadır. Bu durumda hem maliyet hem de zaman açısından oldukça fayda sağlamaktadır. Bizler bu aşamada da sizlere yukarıda belirttiğimiz ücret dahilinde yardımcı olmaktayız.

Anket Analizi Yöntemleri

Anket analizi yöntemlerinde en yaygın kullanılan program değindiğimiz üzere Spss programıdır. Google anket analizi yapmak isteyen öğrenciler, form üzerinden oldukça basit düzeyde bir analiz tekniği ile karşılaşmaktadır. Google form da yalnızca yüzdelikler ve grafiklerden oluşan bir analiz mevcuttur. Bu sebeple buradan elde edilen veriler Spss anket analizi ile profesyonel sonuçlara ulaşılmaktadır.

 • Online Anket Analizi: Google form ya da monkey survey anket formlarından elde edilen veriler bulunmaktadır. Özellikle Google form anket analizini incelediğimizde yalnızca temel düzeyde yüzdelik ve grafik gösterimlerini sağladığını görmekteyiz. Bu düzeyde analiz yöntemleri basit düzeyde ve yeterli kalmamaktadır. Bu sebeple online anket analizi yöntemi yeterli olmamaktadır.
 • Excel de Anket Analizi Yapmak: Anket analizi excel üzerinden uygulanan bir yöntem değildir. Bu konu üzerinden aramalar mevcuttur ancak excel programı istatistiksel açıdan güçlü bir program değildir.
 • İstatistik Programları Üzerinden Analiz Yapmak: Öğrencilerin, akademisyenlerin ve sağlık çalışanlarının akademik çalışmalarında sıklıkla kullandıkları programların bütünüdür. İstatistik programlarını akademik çalışmalar üzerinden analiz yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Anket analiz programı ücretsiz arayanlar oldukça fazladır. Ancak online anket analizi dışında kalan programlar ücretli ya da temel düzeyde kalmasından dolayı yeterli işlemler uygulanmamaktadır. Spss programı üzerinden anket analizi nasıl yapıldığına dair diğer başlıkta kısaca değineceğiz.

Tezde Anket Analizi Nasıl Yapılır?

Spss programı üzerinden anket analizi aşamasının nasıl yapıldığına dair ön bilgilendirme yapacağız. Böylelikle spss anket analizi konusunda biraz da olsa bilgi sahibi olmanızı sağlayacağız. Öğrencilerin sıklıkla sormuş olduğu “Anket analizi nasıl yapılır” sorunun cevabını da temel düzeyde öğrenmiş olacaklardır.

Anket analizi spss programı üzerinden yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Spss programı üzerinden anket analizi yapılmadan önceden belirlenecek olan aşamalar sırası ile aşağıdaki gibidir;

 • Ölçek Kullanımı: Anket sorularında yaygın olarak kullanılan ölçek kullanımlarında ölçeği kullanılan kaynağı detaylı okumak gerekmektedir. Böylelikle spss veri girişinden önce ölçek hakkında detaylı bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu aşamalar; ölçeğin toplam ya da ortalama üzerinden alınması, sorularda yer alan ters maddeler, alt boyutlardır.
 • Veri Girişi: Spss anket analizi aşamasına geçmeden önce en önemli süreçtir. Bu süreçte hatalı veri kodlama yapılmamasına dikkat edilmelidir. Google form gibi online anketlerde excel üzerinden kaydedilen veriler doğrudan Spss programına aktarılmaktadır. Bu da zaman açısından kolaylık sağlamaktadır. Kodlanan veri işlemi tamamlandıktan sonra ölçekleri doğru düzeyde alt boyut var ise alt boyutlarına göre ayırma ve/veya ölçeklerin toplamlarının alınması gerekmektedir.
 • Araştırmanın Hipotezleri ya da Araştırma Soruları: Spss veri girişi aşaması da tamamlandıktan sonra spss anket analizi aşamasına geçilir. Bu aşamada hipotez ya da araştırma soruları üzerinden uygulanacak analiz yöntemleri belirlenir. Bu yöntemler nonparametrik ya da parametrik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kullandığımız analiz teknikleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
spss-anket-analizi

Spss Anket Analizi Hizmet Özelliklerimiz

Bizlere başvuran öğrencilerin büyük bir kısmı anketi gerekli kişilere ulaştırma aşamasından sonrasını bilememektedir. Büyük bir kısmı hipotez ya da araştırma sorusunu da hazırlamamaktadır. Biz bunların tamamını hazırlamaktayız. Burada önemli olan sizlere detaylı bilgilendirme ve fiyat sürecinde yardımcı olmaktadır. Bu anlamda sürecimiz aşağıdaki gibi ilerlemektedir;

 • Akademik Düzeyde Onaylanmış Yorumlama:

  Akademik çalışmalarda tablolardan çıkan sonuçları istatistiksel anlamda yorumlayabilmeniz oldukça önemlidir. Belirli kalıplaşmış kurallar bulunmaktadır ve bu kurallar akademik dil onayından geçmesi gerekir. Bu anlamda bizler sizlere yardımcı olmaktayız.

 • Akademik Düzeyde Onaylanmış Tablolaştırma:

  Spss üzerinden elde edilen tabloları doğrudan akademik çalışmalara ekleyemeyiz. Güncel tablolaştırma yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar akademik düzeyde tablolaştırma olarak adlandırılır.

 • Spss Çıktısı (Output) ve Veri Giriş Dosyası (.sav):

  Talep edilmesi doğrultusunda Spss üzerinden yapılan analizlerin sonuçlarını gösteren output çıktısı ve verilerin spss programında girilmiş halleri iletilmektedir.

 • İki Aşamalı Teslim:

  Çalışmayı siz onaylamadan devam etmiyoruz. Bu sebeple iki aşamalı teslim sağlıyoruz.

 • Ödeme Kolaylığı:

  Ödemeleri 2 aşamalı teslimlerden önce talep ediyoruz. Çalışma başlangıcında almıyoruz.

 • Uzman ile Birebir İletişim:

  Spss anket analizini yapacak olan uzmanımız ile birebir iletişime geçebilirsiniz. Böylelikle anlamadığınız noktalarda kendisi memnuniyetle sizlere yardımcı olacaktır.