Anket, bilgilerin toplu hale getirilmesi için hazırlanan ve araştırma kısmının en zor ve hassas olan kısmından meydana gelmektedir. Anket formu, anketör ve anket uygulaması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

Anketlerin oluşturulmasında yapılması gerekilen belirli adımlar olmaktadır. Bu adımlar;

Problemin Tanımlanması

Problem tanımlanmasında, araştırma konusunda yer alan temel değişkenler ile ilgili değişkenlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde de anketin sınırlılık çerçevesi tamamlanmış olur.

Madde Yazma

Anket sorusu hazırlamada, problemin tanımlanmasından sonra belirlenen değişkenler üzerinden soru ifadeleri oluşturulur. Buna göre;

  • Açık uçlu sorular
  • Kapalı uçlu sorular
  • Açık uçlu ve kapalı uçlu soruların birlikte kullanımı

Anket Metninin Hazırlanması

Anket soru hazırlama aşamasında anketlerin sorularının oluşturulması kadar anket metninin hazırlanması da oldukça önemli olmaktadır. Buna göre dikkat edilecek olan noktalar şu aşamalardan oluşmaktadır;

  • Giriş metni
  • Anket cevaplama yönergesi
  • Soru sırası
  • Anket formunun uzunluğu
  • Soru kağıdının formatı

Ön Uygulama, Analizler ve Ankete Son Biçiminin Yapılması

Anket soru hazırlama aşaması tamamlandıktan sonra hedef kitle üzerinde uygulama yapılması gerekmektedir. Böylelikle anket sorularının geçerlilik güvenirlik testi, soru algılama düzeyi, sorularda yanlışlık yapılıp yapılmadığının belirlenmesi gibi anket sorularında son aşamayı oluşturmaktadır. Bu son aşamada ki sonuca göre gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra görüşme kısmına geçilir.

Anket soru hazırlama aşaması yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda yapılmaktadır. Uzman olmayan bireylerin kesinlikle yapabileceği bir alan değildir. Anket sorusu hazırlama aşamasında yeni soruların hazırlanması yerine öncesinde değerlendirilmiş ölçekler kullanılarak anket sorular hazırlanması daha sağlıklı olmaktadır. O nedenle ülkemizde yurtdışında yapılmış olan anketler baz alınarak ya da çevrilmiş olan anketler kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan anketleri kullanabilmek için onay alınması gerekmektedir. Aksi takdirde kabul edilmemektedir.

Bu tür aşamalarla uğraşamayacak olan bireyler anket sorularını hazırlatmak istemektedir. Uzman kadromuz anket soru hazırlama aşamasında sizlere yardımcı olmaktadır. İletişim kısmından bizlerle iletişime geçebilir ya da aşağıda yer alan talep formunu doldurabilirsiniz.

TALEP FORMU

Sizlere En Kısa Zamanda Dönüş Sağlayacağız.