SPSS Analizi

İstatistiksel analizde en yaygın olarak kullanılan program, SPSS programıdır. Spss programı ile akademik çalışmalar, firmalar, devlet kurumları faydalanmaktadır. İstatistik Yurdu bünyesinde yer alan uzman hocalarımız yalnızca akademik düzeyde yer alan bu alanda uzman kişilerden oluşmaktadır. Uzmanlarımız ile yapılan aşamalar;

 • Hipotez oluşturma
 • Yapılması talep edilen uygun analiz tespiti
 • Analizleri uygun formatta tablolaştırma
 • Analiz yorumları
 • Raporlama
istatistik_analiz_3

Uzmanlarımız ile görüşme sağlayarak çalışma hakkında detaylı bilgi aktarımı sağlayanabilmekte ve sağlıklı bir şekilde çalışmalar sonlandırılmaktadır. Burada gayemiz en hızlı çözümlerin sağlanması ile başarıya ulaştırmaktır.

 • Frekans Analizi
 • Tanımlayıcı İstatistikler
 • Çapraz Tablo
 • Grafikler
 • Geçerlilik Analizi
 • Güvenirlik Analizi
 • Faktör Analizi
 • Korelasyon Analizi
 • Basit Regresyon Analizi
 • Çoklu Regresyon Analizi
 • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi
 • Bağımsız T testi
istatistik_analiz_4
istatistik_analiz_5
 • Tanı testleri için performans (Duyarlılık, seçicilik, pozitif-negatif prediktif değerler ve olabilirlik oranları)

 • ROC Analizi

 • Sağkalım Analizi (Kaplan Meier, Yaşam tabloları, Cox Regresyon)

 • Bland Altman Analizi
 • Lineer Regresyon

 • Logistic Regresyon

 • Probit Regresyon

 • Nonlineer Regresyon

 • Loglinear Regresyon

istatistik_analiz_6
 • Mann Whitney U Testi
 • Mc Nemar Testi
 • Mood Medyan Testi
 • Kendall W Testi
 • Wilcoxon T Testi
 • Friedman Testi
 • Cochran Q Testi
 • İşaret Testi
 • Kolmogorov-Smirnov Testi
 • Anova
 • Aracılık Etkisi
 • Pearson Ki-Kare Analizi

Spss programından uzman hocalardan destek almak istiyorsanız eğer iletişim kısmından bizleri arayabilir ya da aşağıda yer alan Talep Formundan bizlere ulaşabilirsiniz.

TALEP FORMU

Talep Formunu Doldurduktan Sonra Sizlere En Kısa Sürede Dönüş Sağlamaktayız.