Tıp, Biyoloji ve diğer sağlık bilimlerinde;

 • Araştırma düzeninin oluşturulması,
 • Verilerin elde edilmesi ve
 • Değerlendirilmesi ile uğraşan bilim dalıdır.

Biyoistatistik analizi, istatistik alanında yalnızca bu alanda uzmanlaşmış kişilerin yapması gereken uzmanlık alanıdır. İstatistik Yurdu biyoistatistik alanında uzmanlaşmış ve daimi olarak çalıştığımız hem deneyimli hem de akademik ünvanlı uzmanlarımızla sizlere yardımcı olmaktayız.

« Bilim, Bilimsel Bilgi Üretimi ile Başlar, Gelişir.
Bilimsel Bilgi Araştırma ile Üretilir.
Araştırma ve Biyoistatistik Ayrılmaz Bir Bütündür.
Araştırmacı, Biyoistatistik Yöntemlere Daha İşin
Başında Başvurmalıdır, Sonunda Değil…! »
Bradford Hill, 1937

Biyoistatistik alanında çalışmaları yürüttüğümüz uygulamalar aşağıda yer almaktadır;

 • Araştırma Teknikleri

 • Retrospektif Çalışmalar

 • Vaka Kontrollü Çalışmalar

 • Prospektif Çalışmalar

 • Gözlem Çalışmaları (Observations)

 • Randomizasyon ve Örneklem Seçimi

 • Çalışma Konsort Bildirisi ve Diğer Tanımlar

 • Korelâsyon Analizleri (Pearlson, Sperman rho)
 • Sağlık Bilimlerinde Temel İstatistik Yöntemleri
 • Tanımlayıcı İstatistiklere Giriş

 • Örneklem Dağılımı ve Yöntem Seçimi

 • Veri Değerlendirme ve Veri Girişi

 • Frekans, Tanımlayıcı ve Diğer İstatistikî Yöntemler
  İlişkisel Tarama Modeline Giriş

 • Parametrik ve Nonparametrik Yöntemler
  (T-test, ANOVA, Mann Whitney-U, Kruskal Whallis, Tukey’s HSD, LSD, Ki-Kare, Welch, vb.)

 • Sağlık Bilimlerinde İleri İstatistikî Yöntemler
 • İlişkisel Regresyon Modelleri
 • Logistic Analiz ve Tanımlar (OR, RR, NNT, NNH, CI, vb.)
  Tanı Testleri

 • ROC, Survey, Kaplan-Meier ve Sağkalım Eğrileri

 • Cox Regresyonu ve İleri Analiz Teknikleri

 • Power Analizi ve Sonuçların Geçerliliği

 • Kümülatif İnsidans ve Diğer Bileşenleri

 • MedCalc, NCSS ve SamplePower Programları

Biyoistatistik alanında uzman kadromuz sizlere destek vermektedir. Çalışma sürecimizin nasıl işlediğine dair detaylı bilgi için  için iletişim kısmından bizi arayabilir ya da talep formunu doldurabilirsiniz. Sizlere kaliteli ve verimli hizmet için yanındayız.