Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi

Bir  ölçeğin güvenilirliği ölçmede yer alacak sonuçlarım tesadüfi hatalardan yoksun kalmasıdır yani tesadüfi hatadan ne kadar arınık bir düzeyde yer aldığını gösterir.

Ölçek güvenirliği iki şekilde test edilir; test- tekrar test güvenirliği iç tutarlılık. Örnekleme iki farklı şekilde ölçeceğim uygulanmasından sonra elde edilecek olan 2 puan arasındaki korelasyon değeridir.  Buradan elde edilen sonuçta korelasyon değerinin yüksek olması güvenirliği yüksek olduğu bir ölçek anlamına gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ölçeğin ölçüldüğü ortamın duasıdır çünkü test tekrar test güvenirliği çoğunlukla azalmaktadır.  İç tutarlılık ise ölçekte yer alan maddelerin her uygulamada hedeflenen ölçme derecesidir.  İç tutarlılık Cronbach alfa sayı sayısı ile ölçülmektedir. Cronbach alfa katsayısı ölçekte yer alan tüm maddelerin aralarındaki ortalama korelasyonu göstermektedir.  Değeri 0 ile 1 arasında değişmektedir;

 • 0.00≤ α <0.40 olduğunda ölçek güvenilir değildir,
 • 0.40≤ α <0.60 olduğunda ölçekte güvenilirlik düşüktür,
 • 0.60≤ α <0.80 olduğunda ölçek güvenilir,
 • 0.80≤ α <1.00 ölçek yüksek derecede güvenilirdir.
güvenirlik-analizi

Güvenirlik Analizi Varsayımları

 • Ölçekte yer alan sorularda ki hatalar aralarında ilişki olmamalıdır.
 • Ölçek toplanabilir olması gerekir Böylelikle ölçekteki sorular toplam skor ile doğrusal düzeyde ilişkili olma özelliğine sahip olacaktır.
 • Güvenirlik analizinin uygulanabilmesi için demografik konular dışında soru sayısının k>30 ve bağımsız birim sayısının ise n>50 olması gerekir.

Ölçeklerle İlgili Analiz ve Testler

 • İki yönlü varyans analizi (two way analysis of variance): Ölçekte yer alan sorulara ve verilen cevaplara göre önemliliği ölçülür.  Ölçekte yer alan soruların benzerliği F testi ile belirlenir.
 • Friedman Ki-Kare Testi (Friedman Chi-square test): Ölçekte yer alan sorular sıralama puanları olarak verildiğinde ise birey ve soru farklılıklarının analizi bu test ile uygulanır.
 • Cochran Ki-Kare testi (Chocran Chi-square test): Ölçekte yer alan sorular üzerinden verilecek değerler 0 ya da 1 düzeyinde ise birey ve sorulara göre bu test uygulanır.
 • Tukey Testi (Tukey addivity test): Ölçeğin toplanabilir olup olmadığına bakılması için uygulanan testtir.
 • Hotelling T (2)  İstatistiği: Ölçekte yer alan sorulara verilen cevapların aynı yaklaşımda algılanıp algılanmadı ve her bir sorunun zorluk derecesinin eşitliğine bakılan testtir.

Sormak istediklerinizi aşağıda yer alan cevap kısmına iletebilir ya da talep formunu doldurabilirsiniz.