Araştırmayı yapan kişi anket formu hazırlama da ihtiyacı olan bilgilere ulaşabilmek amacıyla uygun soruların olduğu buna anket formu düzeninde bir form oluşturarak ilgili kaynağa ulaştırılır ve verilen cevaplar doğrultusunda veriler elde edilir.  Anket formu hazırlama sorulardan oluşmaktadır.  Anket formu kişilere ya da firmalara ulaştırılır.  Örneğin; hastalara yönelik anket soruları yalnızca hastalardan oluşmakta, Sınıf öğretmenlerine yapılacak olan anket yalnızca Sınıf öğretmenlerine, tüketici davranışlarına yapılan anket ise tüketicileri uygulanması gerekmektedir.

Anket formu en yaygın kullanılan veri toplama yöntemlerinden biri olsa da doğru bir şekilde bu verilerin toplanması anket formunda yer alan sorulara bağlı olmaktadır.

 • Araştırmanın konusu saptanmalı, hangi sonuçların oluşacağı belirlenmeli, hipotezler oluşturulabilir ise hazırlanmalı.
 • Anket formu hazırlanırken istatistiksel yöntemlerinde bu süreç içerisinde belirlenmesi gerekmektedir. Oluşturulacak olan soruların yapısı uygulanacak olan yöntemin geçerli olup olmadığı saptanmalı ve ona uygun hale getirilmelidir.
 • Anket formu çok hızlı bir şekilde oluşturulmamalı ve beklentiler doğrultusunda form düzenlenmelidir. Yanlış anket formunun hazırlanması ve bu formun ilgililere ulaştırılması Geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilmektedir.
anket_1
anket
 • Sorular Açık ve anlaşılır bir şekilde olmalıdır bu nedenle kısa ve basit ifadeler yer alması gerekmektedir.
 • Sorularda “ve”, “ya da”, “veya” gibi bağlaçlar karmaşıklık yaratmakta ve güvenilir yanıtların oluşumunu engellemektedir.
 • Anket formunun cevaplayan kişileri yönlendirmede bulunacak soru şekillerinin yer almaması gerekmektedir.
 • Anket formunun yanıtlayan kişilerin bilgi düzeylerini aşacak şekilde soruların yer almaması gerekmektedir.
 • Anket formunda yer alan seçenekler gereksiz bir şekilde uzatılmaması gerekilir.
 • Anket formunda bilgilerin gizli olacağına dair bilgi verilmesi gerekmektedir. Isim adres vb. Bilgileri paylaşılmaya canını da hayır formun başlangıç kısmında bunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.  Bu durum Bireylerin ya da firmaların bilgi gizliliğini paylaşmama istediğinden dolayı bu kısmın belirtilmesi gerekmektedir.
 • Anket formunda soruların çok fazla olması ilgilileri sıkabilmektedir. Bu nedenle ilgili kişiler anket formunda yer alan soruların okumadan rastgele bir şekilde cevaplayabilirler. Bu hata neden olur.    Bu nedenle soru sayısının çok fazla olmaması ve uzun cümlelerin kullanılmaması gerekmektedir.  Araştırmaya en uygun bir şekilde soru sayısının belirlenmesi gerekmektedir.
 • Anket formunda soruların anlamsız olması formu yanıtla gittiği olmadığını düşünerek doğru cevaplar vermeyebilir.
 • Anket formlarında sorular açık ya da kapalı olacak şekilde düzenlenmektedir. Kapalı uçlu sorularda cevaplar tam olarak bilinirken, cevaplar kısmen biliniyor seçenekler yazılır ve gerekli kısım doldurulması gerekirse açık uçlu olmaktadır. Bu konu metnimiz de ilerleyen kısımda yer almaktadır.
 • Anket formunda kontrolünün sağlanması için çapraz sorular yer alabilir. Bunun nedeni anket sorularını cevaplayan kişilerin soru cevaplarında hassasiyet gösterip göstermediği kontrol edilmektedir.
 • Anket formu hazırlandıktan sonra ortalama 50 kişiye anket formu ulaştırırlar ve ön test yapılabilir. Böylelikle soruların netliği araştırılır düzeltilecek durumlar varsa düzenleme sağlanır.

Ankette Kullanılan Soru Türleri

Anket soruları cevap seçeneklerinin yapısına göre üçe ayrılmaktadır.

 •  Açık Uçlu Anket Soruları

Açık uçlu anket soruları katılımcıların görüşlerini belirtmelerine olanak sağlar. Boşluk doldurma soruları açık uçlu anket sorularıdır. Açık uçlu sorular araştırmacının düşünemedi farklı seçeneklerin ortaya çıkmasını sağlar.

Açık uçlu sorular daha kolay hazırlanabilenemektedir. Anketi çözen kişi tarafından yazma eylemi gerektirdiğinden cevaplanmama oranı düşebilir. İfade seçenekleri cevapların doğruluğun da etkili olabilir.  Ayrıca bu cevaplar analiz sırasında sınıflandırmaları gerektiğinden ayrı bir vakit harcanacaktır.  Bu nedenle çok uçlu anket soruları çok fazla talep görmemektedir.

 •   Kapalı Uçlu Anket Soruları

Kapalı uçlu anket sorularında birden fazla seçenek yer almaktadır ve yanıtlayan kişinin de bu seçeneklere göre cevap vermesi beklenmektedir.  Kapalı uçlu sorularda olası seçenekler belirtilerek 1 ya da daha fazla seçeneğin işaretlenmesine istemek ya da sınıflandırılmış seçenekler doğrultusunda en uygun seçeneğinin belirlenmesi talep edilmektedir.  Açık uçlu sorulara göre hem daha basit hemde zaman anlamında daha az olmaktadır.  Yanıtlarım kaydedilmesi gibi farklılıklar neticesinde hata olasılığı daha az olmaktadır.

 • Açık Uçlu Ve Kapalı Uçlu Sorular Beraber Kullanılması

Bir takım anket formlarında kapalı ve açık uçlu sorular beraber kullanılmaktadır. Kapalı uçlu soruları arkasında açık uçlu bir sorunun yer almasına “probe” adı verilmektedir.

 

 ANKET  HAZIRLAMA AŞAMALARI

Giriş metni: Anketin en başında yer alan bu metinde; çalışmanın amacını, kişisel verilerin gizliliğini, anket süresi, teşekkür ifadeleri yer almaktadır. Destek olan kurum ya da kuruluşlar varsa burada da belirtilmesi gerekmektedir.

 Anket Cevaplama Yönergesi: Anket formunda yer alan soruların hangi ilkeler çerçevesinde yanıtlanacağından gösteren bilgilerdir.

anket-nasil-hazirlanir

 Soru Sırası: Sorular belirli bir organizasyon içerisinde yer alması gerekmektedir. Aynı türde yer alan soruları birlikte olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

 Anket Formunun Uzunluğu: Anket formunun uzunluğu soru sayısına göre değişmektedir. Araştırmanın yeter gerekli yeterlilikte olmasına önem göstererek cevaplayanları sıkmayacak şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Anket formunun görünüşünün belirli bir düz günlükte olması gerekmektedir fırın kağıdında fon açık renkte sorularım ise koyu renkte olması gerekir.  yazı biçiminin ise  Times New Roman ya da Ariel olması tavsiye edilir. Anket formunu Google form ya da SurveyMonkey den hazırlayabilirsiniz.

 

Anket formunun tarafımızca hazırlanmasını talep ediyorsanız eğer uzmanlarımızla iletişime geçin (whatsapp ya da arayarak) ya da talep formunu doldurun.