Hipotez, problemlerin yanıtlanmasına yönelik aranacak sorular ya da ana kütlenin araştırma bitimine kadar geçici düşünülen varsayımlar şeklinde tanımlanabilir.  Ortaya konulan problemin yanıtı aranır.

Literatür taraması yapım aşamasında sonra elde edilen bilgiler ve inandığı olgular ışığında hipotezleri oluşturulmaktadır.  Kaynak araştırması öncede hipotezler oluşturulabilmektedir.  Oluşturulan bu hipotezler elde edilen bilgiler ışığında en son halini alacaktır. Buna yönelik bu hipotezler kabul edilir ya da reddedilir.  Hipotezlerde kabul ya da reddedilmesi sonuçlar açısında önemli ve kabul edilmektedir. Araştırma öncesi yapılan hipotezlerin önemi şu şekildedir;

 • Gerekli verilerin oluşturulmasında yardımcı olur ve verilerin toplanması açmasında sistemi sağlar,
 • Fikir ya da kavramlar üzerinde testlerin yapılmasında yardımcı olur
 • Kuramın geliştirilmesinde yardımcı olur

 Hipotezlerin Özellikleri

 • Açık ve anlaşılabilir olması
 • Mantıksal olması
 • Değişkenlerin ölçülebilir olması
 • İstatistik araçları ile test edilebilir olması
 • Örnek verilerle test edilmesine rağmen ana kütle temel alınması gerekir.
hipotez-testi

Hipotez Türleri

Sıfır hipotezi (null hipotez) ve alternatif (araştırma) hipotezi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Sıfır Hipotezi: Değişkenler arasında ilişkinin olmadığını savunan hipotezdir.

Araştırma Hipotezi: Bu hipotezi test etmek mümkün değildir sıfır hipotezi test edilir. Ho hipotezi reddedilirse araştırma hipotezini doğru olduğu sonucuna varılır.

Hipotez Testlerinin Aşamaları

Hipotez testi 4 aşamadan meydana gelmektedir;

 1. Hipotezlerin yazılması: sıfır hipotezi önceden belirlenen ve bilinen değerinden farklı olmadığı ifade edilir.  Bu hipotezin test edilebilmesi için karşı tip Oteli oluşturulması gerekir Buna da alternatif hipotez tatlandırılır önceden bilinen değerden farklı olduğunu gösterir.
 2. Anlamlılık Düzeyinin Belirlenmesi: Anlamlılık düzeyi alfa (∝) ile belirlenmektedir.  Ho hipotezi doğru iken bunun reddedilme riskine birinci tür (alfa) hata denilmektedir.  Ayrıca hipotezin yanlış olmasına rağmen kabul edilmesi başka bir hataya neden olacaktır.  Tip hata ya da ikinci tip (beta) Denilmektedir.  Bu iki tip hata arasında ters orantı vardır.  Eğer bu hataların azaltılması isteniyorsa örnek birim sayısının fazlalaştırılması gerekir.  Diğer bir kavram p değeridir. 0-1 arasında yer almaktadır. Alfa hatasının istatistiksel analiz sonucunda hesaplanan değeridir.
 3.  Test istatistiğinin belirlenmesi: Örnekten elde edilen istatistik sonuçları ile kaç sıfır hipotezi karşılaştırılır.  Örnek istatistiğin hangi tesadüfi değişkene dönüştürüleceği kararında ana kütle dağılımları ve göz önüne alınmalıdır.
 4.   Karar aşaması: t ya da z tablo değerleri ile sonuçlar karşılaştırılarak 30 hipotezini kabul reddedilmiştir

Araştırmanızda hipotez oluşturmakta zorlanıyorsanız akademisyen hocalarımızdan yardım alabilirsiniz. Bilgi için bizi arayabilir ya da talep formunu doldurabilirsiniz.